veel besparen t.o.v. 0900-nummers U betaald enkel tijdens het gesprek U consult heeft geen 10 min limiet

bel direct tegen een lager tarief naar astro & paralijn

Algemene Voorwaarden ToekomstCredits

Doormiddel van deze algemene voorwaarden hopen wij u zoveel mogelijk te informeren over de inhoud en aansprakelijkheid van ToekomsCredits.com

 

Bedankt voor u bezoek aan onze website. De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden die hieronder zijn weergegeven. Deze gebruikersovereenkomst omvat de juridische informatie met betrekking tot het bezoeken en gebruiken van de website, een verklaring inzake intellectuele eigendomsrechten en een verwijzing naar de privacyverklaring. U wordt vriendelijk verzocht deze algemene voorwaarden aandachtig te lezen voorafgaande aan een bezoek aan of gebruik van deze website. Elk verder bezoek aan of gebruik van deze website impliceert de volledige aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden. Indien u hinder ondervindt bij het lezen van deze voorwaarden, of indien u niet akkoord gaat met de inhoud ervan, adviseren wij u onze website niet verder te bezoeken.


Algemene Voorwaarden ToekomstCredits.com


Website en beheer


ToekomstCredits.com wordt technisch en inhoudelijk beheerd door Exendor (Kamer van Koophandel: 32142011). Exendor verleent u hierbij toegang tot ToekomstCredits.com ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Exendor behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.


Telefonische dienstverlening ToekomstCredits.com


De op ToekomstCredits.com aangeboden telefonische dienstverlening wordt u aangeboden door NDC. ToekomstCredits.com nog Exendor kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en of schade die zouden kunnen voortvloeien uit deze diensten.


Beperkte aansprakelijkheid


Exendor spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Exendor.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Exendor nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.


Wijzigingen aan prijzen en aan de gebruiksvoorwaarden


Exendor heeft het recht om de diensten en prijzen die op haar websites zijn gepubliceerd op elk moment te wijzigen en hierdoor de bepalingen van de gebruikersovereenkomst aan te passen, bij te werken of te vervolledigen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze gebruikersovereenkomst zelf regelmatig na te lezen. Wanneer u de website na de ingangsdatum van de wijzigingen blijft gebruiken, geeft u daarmee aan dat u met deze wijzigingen instemt en deze aanvaardt. Bovendien wijst Exendor elke vorm van aansprakelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die kunnen voortvloeien uit de wijzigingen die worden aangebracht aan de inhoud van de website of de gebruikersovereenkomst.


Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Exendor.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Exendor, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.